Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Weet wat je doet als je Jezus volgt!
“De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.” Dat antwoordt Jezus op een toezegging van iemand om Hem te volgen (Matteüs 8,20). Dat lijkt eerder een waarschuwing dan een aanmoediging: weet wat je doet als je Jezus volgt! Je bestemming ligt niet in het ‘nestelen’ hier op aarde, maar in de toekomst van het rijk van God. Door middel van wonderen heeft Jezus daar al tekenen van gegeven (onder andere door genezing, 8,1-17) en dat geeft moed. Als wij Jezus dwars door alles heen volgen komt de grote toekomst ook voor ons naderbij.

Liturgie:
Psalm 90,1.7.8 (Nieuwe psalmberijming)
Opening van de dienst
Stap voor stap (Kinderlied)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 8,1-22
Preek over Matteüs 8,20
Vrede als ik slaap (Psalmen van Nu 4)
Viering heilig avondmaal
Voorbeden
Collecte
Zegenkroon (Opwekking 764)
Zegen

Datum: 
zondag, 13 januari, 2019 - 10:00