Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
De Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville verklaring gaat onder andere over wat de vertalers noemen ‘bijbelse seksualiteit’. Wat is dat? De opstellers redeneren sterk vanuit wat er over de schepping van de mens in de Bijbel wordt gezegd. Maar er is vanuit de Bijbel (veel) meer te zeggen over seksualiteit en relaties. Daarover gaat het vanmiddag.

Liturgie:
Psalm 19:3 (Gereformeerd Kerkboek)
Opening van de dienst
Psalm 19:6 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: 1 Joh. 4,7-16
Preek
Psalm 133 (Nieuwe psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Psalm 25:2 (Nieuwe psalmberijming)
Voorbeden en Onze Vader
Psalm 25:4,6 (Nieuwe psalmberijming)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 13 januari, 2019 - 16:30