Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans=Jan Roosenbrand

Thema:
Wij willen graag een gemeenschap zijn van gebed. Dat kan op verschillende manieren. Maar vanmiddag staan we stil bij een belangrijke motivatie om te bidden: God is goed. David bidt dat hij daar meer van zal ervaren in zijn eigen leven. En dat is precies wat we bedoelen als we zeggen dat we een gemeenschap van gebed willen zijn: een gemeenschap waarin mensen persoonlijk ervaren dat God goed is.

Liturgie:
Gezang 158 (Gereformeerd Kerkboek)
Opening van de dienst
Psalm 90:1 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Psalm 25
Psalm 25,6 (Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Gezang 151 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Gezang 161:4 (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden
Collecte
Psalm 103:1,3 (Nieuwe Psalmberijming)
Zegen

Datum: 
zondag, 20 januari, 2019 - 16:30