Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Wil jij je laten helen door Gods Zoon?
Eens ontmoette Jezus twee mannen die door demonen bezeten waren (Matteüs 8,28-34). Zij leefden volstrekt geïsoleerd omdat iedereen bang voor hen was. De demonen gaan in gesprek met de Heer. Zij weten wie Hij is en vrezen zijn reactie. Jezus geneest de twee mannen en dat heeft onverwachte effecten. Het verhaal klinkt voor veel Westerse mensen vreemd: bestaan er werkelijk demonen? Voor anderen is het heel herkenbaar: zij kennen uit ervaring de kracht van de geestenwereld. Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?

Liturgie:
Thy Hand o God has guided (vers 1 en 2)
Opening van de dienst
Thy Hand o God has guided (vers 3)
Psalm 55,1.2 (De Nieuwe Paslmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 8,28-34
Preek
Lied 234,1.2 (Liedboek 1973)
Voorbeden
Collecte
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 27 januari, 2019 - 10:00