Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag worden twee kinderen gedoopt. We lezen in dezelfde dienst over de doop van Jezus. Alle evangelisten vermelden deze gebeurtenis uit het leven van Jezus. Dat betekent dat daar iets belangrijks gebeurde. Toch is er iets vreemds mee aan de hand. Johannes de Doper vond het de omgekeerde wereld. Maar Jezus zei: ‘laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Gods gerechtigheid vervullen, wat betekent dat?

Liturgie:
Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623)
Welkom
Open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Inleiding op de doop
Doop (Sela)
Bediening Heilige Doop
U die mij geschapen hebt (Opwekking 355)
BijbelLezing: Matteüs 3,1-17
Preek
Maak mij rein voor u (Opwekking 427)
Voorbeden
Collecte (Luisterlied: versie psalm 121)
Zegen
Mijn Jezus mijn redder (Opwekking 461)

Na zegen (bij uitloop, tijdens feliciteren): No longer slaves (Bethel)
 

Datum: 
zondag, 3 februari, 2019 - 10:00