Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Hoe moeten we bidden?
Doe het ertoe waar je bidt? Zijn er plaatsen waar God meer aanwezig is dan elders? Doet het ertoe of je zit, staat, ligt of knielt, je lichaamshouding is die belangrijk bij het bidden? Maakt het uit op welke tijd je bidt? Krijgt samen bidden meer gedaan bij God dan alleen bidden? Deze vragen komen aan de orde in de middagdienst. We vervolgen de serie over het gebed die twee weken geleden begon met de preek van ds. Roosenbrand over Psalm 25.

Liturgie:
Psalm 122,1.3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening
Gezang 211,1 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Gebed
Bijbellezing: Johannes 4,13-26
Preek
Psalm 139,1.2
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Collecte
Lied 444,1.2.3 (Liedboek)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 3 februari, 2019 - 16:30