Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Veel gelijkenissen van Jezus gaan over het koninkrijk van God. In de wereld van toen vormden ze een uitdaging voor Joden en Joodse christenen om daarover niet te blijven denken in termen van toen, vanuit wat de mensen erover konden opmaken uit de wet en de profeten. Maar om de boodschap hierover als nieuw te ontvangen. Dat laatste geldt ook voor ons. De gelijkenis over het koninkrijk van de hemel als een schat in de akker gaat over het ontdekken van de kern van het evangelie en dat als nieuw te ontvangen en uit te pakken in ons eigen leven.

Liturgie:
Lied 217:1,2 (Liedboek 2013)
Votum en groet
Psalm 111:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
De 10 woorden
Psalm 111:5 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 13,44-51
Preek
Lord be my vision (vs. 1,2,4)
Viering Heilig Avondmaal
Lied 217:4,5 (Liedboek 2013)
Voorbeden
Collecte
Lied 207 (Liedboek 2013)
Zegen

Datum: 
zondag, 10 februari, 2019 - 10:00