Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Laat Vaders naam geheiligd worden!
Pas op wat je bidt, het zal je maar gegeven worden…! Wat gaat er gebeuren als God gaat doen als wij Hem vragen zijn naam te heiligen? Wat is dat eigenlijk, iets ‘heiligen’? En wat wil het zeggen dat God een naam heeft? We gaan vanmiddag kijken naar een Bijbelgedeelte waarin God zich duidelijk, maar ook tamelijk schokkend uitspreekt. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in de eerste bede uit het gebed dat Jezus ons leerde. De vraag aan het slot is misschien: durf je het Hem nog na te zeggen in je eigen gebed? Welkom vanmiddag, 16h30 in de Immanuelkerk.

Liturgie:
Lied 457,1.3 (Liedboek voor de Kerken)
Opening
Psalm 99,1.4 (Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Ezechiël 36,22-32
Preek
Psalm 105,1.2 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Collecte
Lied 66,3.4.6 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 24 februari, 2019 - 16:30