Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans van 't Hoff (Nederlands Gerefomeerde Kerk Rijswijk)

Thema:
Kan het zonder kerk, geloven?

Liturgie:
Psalm 42:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Votum en Groet
Psalm 43:2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)    
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12:1-5
                    Efeze 4:1-6, 15-16
Psalm 133 (De Nieuwe Psalmberijming)
Verkondiging
Lied 242:1,3 (Liedboek voor de kerken)
Dankgebed
Collecte
De hemel zoekt een woning (Zingende Gezegend 212:1,2,5)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 3 maart, 2019 - 16:30