Jaarplan en begroting 2019

God heeft zich in liefde aan ons verbonden, daarom verbinden wij ons aan elkaar! In ons jaarplan voor 2019 leest u hoe we dit jaar concreet aan deze visie willen werken. Vanuit het moderamen hebben alle commissievoorzitters met hun commissie een jaarplan voorbereid. Hoe verschillende de taakvelden onderling ook zijn, wat door alle plannen heenklinkt is de hartelijke wens om de gemeente te dienen en samen vorm te geven aan onze visie. Het jaarplandocument geeft de overkoepelende samenvatting van de jaarplannen, samen met onze begroting. Eerder is deze via de postvakken verspreid, bij dit nieuwsbericht treft u de digitale versie.

Wat betreft de financiën mogen we blij zijn met een gezonde begroting. Voor een sluitende begroting 2019 is een totale opbrengst aan vaste vrijwillige bijdrage nodig van € 361.000,-. Om dit te bereiken vragen wij uw bijdrage met 5% te verhogen. Waarbij we beseffen dat iedereen kan bijdragen naar de mate hij of zij de mogelijkheden van onze Heer heeft gekregen. En dat geldt zowel voor financiële mogelijkheden, als voor tijd en talenten. Wat dat betreft hopen we dat het jaarplan en de begroting u nieuwsgierig maken hoe u ook zelf betrokken kunt zijn op het reilen en zeilen van onze gemeente. Op veel plekken is er versterking nodig. Tegelijk zij we dankbaar hoe we met inzet van velen, zichtbaar en onzichtbaar, een levende gemeenschap vormen. Om te groeien in geloof, hoop en bovenal de liefde.