Kerkdienst ochtend

2e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: Dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Onderweg naar Jeruzalem stellen de mensen Jezus allerlei vragen. In de tussentijd proberen ouders hun kinderen bij Hem te brengen. Zijn leerlingen proberen dit te voorkomen, maar Jezus reageert geprikkeld. Ze dreigen iets belangrijks over het hoofd te zien: het koninkrijk van God is voor wie is als een kind. Wat bedoelde Jezus daar eigenlijk mee?

Liturgie:
Lied 536:1,3 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Gezang 91 (Gereformeerd Kerkboek)
Heilige Doop - onderwijs
Gezang 45 (Gereformeerd Kerkboek)
Bediening Heilige Doop
Now thank we all our God, vers 1 en 2 (Hymn)
Gebed
Bijbellezing: Matt. 19,1-15
Preek
Psalm 146 (De Nieuwe Psalmberijming)
Voorbeden
Collecte
Gezang 141:3 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 17 maart, 2019 - 10:00