Kerkdienst ochtend

3e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Blijf bij de les!
Drie keer kondigt Jezus vooraf zijn lijden aan in het boek van Matteüs: hoofdstuk 16,21; 17,22-23 en 20,17-19. Waarom doet Hij dat? Zo houdt Hij de leerlingen bij de les. Het volgen van Jezus belooft veel op te leveren. Beloning wacht! Maar vergeet niet de kern van de zaak: de zoon van de mens lijdt, sterft en staat op!

Liturgie:
Gezang 232,1.2 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Opening van de dienst
Gezang 232,4 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Wet van God
Psalm 93,2.3 (De nieuwe psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing Matteüs 19,16-20,19
Hij gaat van stad tot stad (Tussentijds 144)
Preek
Psalm 69,3.4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Voorbeden
Collecte, tijdens collecte: Lied 314 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 24 maart, 2019 - 10:00