Kerkdienst ochtend

4e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
“Wat wilt u dat ik voor u doe?”
Twee blinden worden door Jezus genezen (Matteüs 20, 29-34). Dat is niet vreemd als je weet hoe Jezus al jaren helend rondgaat door het land en al eerder blinden genas (9,27-31). Nu is Hij op weg naar Jeruzalem (20,17). Hij heeft aangekondigd daar te sterven en op te staan. Maakt dat deze genezing anders dan de andere? Let erop hoe Jezus door de blinden wordt genoemd. Bedenk wat zij gaan zien als zij besluiten om Jezus te volgen naar Jeruzalem. En vraag je eens als wat jij kan met die geweldige vraag van Jezus: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” (20,32).

Liturgie:
Licht van de wereld (Opwekking 595)
Opening van de dienst
Heer ontferm u over ons (Opwekking 328)
Genade, Schuld en Gebed
Bijbellezing Matteüs 20,17-34
Preek over Matteüs 20,29-43
Jezus wij verhogen u (Opwekking 237)
Voorbeden
Collecte
Psalm 4 (Psalmen voor nu)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 31 maart, 2019 - 10:00