Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Maarten Wybe van der Veen (Zeewolde)

Thema:
Jezus is de hoeksteen van de kerk, die ons ook als levende stenen inzet voor de kerk.
Dat zijn allemaal mooie een grote woorden, maar zien wij de kerk ook zo?
Is de kerk voor ons meer dan bakstenen en hout? Hoe wij naar de kerk kijken maakt uit. Door onze focus te leggen op de levende hoeksteen, verbindt Petrus ons aan de vernieuwende kracht die aan de kerk ten grondslag ligt.

Liturgie:
Psalm 84: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum & Zegen-/Vredegroet
Psalm 84: 3,6 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: 1 Petr. 2:1-10 en 1 Kor. 3:16-23
Gezang 119: 1, 2 (Gereformeerd Kerkboek)
Lezing tekst: 1 Petr. 2:4-5
Preek
Psalm 118: 5-7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Psalm 103: 3, 4. (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Groot is uw trouw (Opwekking 123)
Zegen

Datum: 
zondag, 31 maart, 2019 - 16:30