Kerkdienst ochtend

Palmzondag, Jeugddienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:

Opw589 Ik wil juichen voor u

Opening van de dienst

Opw623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Preek over Matteüs 21,1-13 (BGT). Ik begin de preek met een Kahoot, hier is de link: https://create.kahoot.it/share/palmpasen-delft-2019/3f556900-3bfc-4ef1-90cb-a4ec583a481d Na de Kahoot doe ik zelf de bijbellezing en de preek.

Lied: Heer wij kijken omhoog (Sela)

(voor het avondmaal brengen een aantal jongeren onder muzikale begeleiding een aantal pakken of lasten naar het kruis - ik overleg hier vandaag nog even met Nelleke over. Misschien hoort hier nog een toelichting bij. Als dat zo is, laat ik het weten).

Viering H. Avondmaal (tijdens de viering: (Sela) Aan uw tafel als luisterlied en ook als luisterlied Hillsong Oceans, engelse versie).

Dank- en voorbeden

Collecten (tijdens collecten: Sela Juich Hosanna)

Lied: Er is een dag (Opw. 585)

Zegen

Thema

Het is vandaag Palmpasen, het feest van de intocht van Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Maar het is een feest met een donker randje. Vandaag roepen de mensen 'Hosanna!'. Maar morgen is het 'Kruisig Hem!'. Palmpasen zet je aan het denken over je eigen verlangens. Iets van die dubbelheid zit ook in de kerkdienst van vanochtend: we vieren feest en we zijn vrolijk. Maar er is ook ruimte voor stilte, boete en inkeer.

Today we celebrate Palm Sunday, the feast of the entry of Jesus with his disciples into Jerusalem. But Palm Sunday is a strange feast. Today the people shout "Hosanna!" But tomorrow they will shout: "Crucify Him!" Palm Sunday makes you think about your own desires. Something of this strangeness is also in the Church Service this morning: we celebrate and we are happy. But there is also time and place for reflection and silence.

 

Datum: 
zondag, 14 april, 2019 - 10:00