Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Hans Mostert

Thema:
Het vrederijk komt zeker! (Micha 4 : 5)
Wij buigen ons vanmiddag over een oude profetische tekst uit Micha  3 en 4, die spreekt van een vrederijk dat komen zal. Maar wie durft er in deze wereld nog te spreken over een vrederijk?
Gisteravond waren we 2 minuten stil en herdachten we de oorlogsslachtoffers. Vandaag vieren we de bevrijding van 74 jaar geleden. Zolang al geen oorlog meer in ons land en de ons omringende landen. Maar is het wel zo vredig in onze omgeving, in deze wereld? In die 74 jaar is er altijd wel ergens oorlog geweest in de wereld.
En dan: Haat, onvrede en ontevredenheid, onlusten en geweld in allerlei vormen bepalen het wereldbeeld.
Onze wereld heeft zo op het oog nog niet veel van een vrederijk. We kunnen niet zonder een leger We kunnen niet zonder politie en justitie. Laten zij hun revolvers nog maar niet omsmelten tot schroeven en bouten.
Hoe kan je dan  toch spreken over een Vrederijk.

Liturgie:
Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)
Opening van de dienst
Psalm 65 : 1 en 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Schriftlezing:     Micha 3 : 1 - 4 : 8
Preek: Micha 4 : 5
Psalm 48 : 1 en 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Lied 285 : 1 - 4 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 5 mei, 2019 - 16:30