Kerkdienst ochtend

Dankdienst broeder Sylvador
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Gods reddende initiatief heeft ieder mens op het oog
Jezus Christus heeft vanaf het begin tegengestelde reacties opgeroepen. Je houdt van Hem of je haat Hem. Je zoekt Hem of je vermijdt Hem. Maar Jezus zelf maakt geen onderscheid vooraf. Hij heeft aandacht voor alle soorten mensen en zijn licht wil iedereen uit het duister halen. De apostel Johannes heeft dat goed begrepen tijdens de jaren dat hij Jezus leerde kennen. In het begin van Jezus’ levensbeschrijving laat Johannes dat duidelijk merken: “Het ware licht, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen.” (Johannes 1,9). We zullen deze tekst overdenken in de dienst waarin wij God danken voor het werk van onze evangelist br. Sylvador Abdelrahman. Hij bereikte dit voorjaar de leeftijd om met pensioen te gaan. Dat doet hij niet, maar het is voor ons wel een reden om stil te staan bij zijn dienst aan Gods rijk. Hij heeft tegenover velen uit de wereld van de islam kunnen getuigen over Jezus, het licht van de wereld.

Liturgie:
One Church, one Faith, one Lord
Opening van de dienst
Gezang 38 (Gerformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Johannes 1,1-18 en 8,12-20
Preek over Johannes 1,9
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw. 334)
Getuigenis
Voorbeden
Collecte
Psalm 85,3.4 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 19 mei, 2019 - 10:00