Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de serie leerdiensten over het Onze Vader gaat het vanmiddag over de zesde bede: ‘breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad’ (NBV 2004). In het gebed gaat het niet alleen om bescherming en beveiliging van allerlei kwaad dat van buiten af op ons af komt. Het is vooral een gebed om in beweging te blijven, achter Jezus aan. Ontdek opnieuw wat deze bede voor jou betekent, en voor ons als gemeenschap in Delft!

Liturgie:
Lied 399:1,3 (Liedboek voor de Kerken)
Opening van de dienst
Psalm 138:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Hebr. 4,14-16
HC vraag/antwoord 127
Preek
Psalm 138:3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Psalm 72:7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Voorbeden en Onze Vader
Collecte
Lied 288:1,4,8 (Liedboek voor de Kerken)
 

Datum: 
zondag, 19 mei, 2019 - 16:30