Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
De dieren kijken ons aan
De discussie over klimaat en natuur houdt jong en oud bezig. Debatten, rapporten en politieke acties volgen elkaar op. Ook christenen bezinnen zich en terecht: we leven immers in de wereld van onze Vader in de hemel. Hij is de Schepper. Wat heeft het scheppingsverhaal te zeggen voor deze actualiteit? We gaan het combineren met de oud-israëlitische wijsheid uit Spreuken. Laten we het speciaal over de dieren hebben, deze keer. De dieren kijken ons aan: wat zien wij in hun ogen?

Liturgie:
Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Opening van de dienst
Indescribable
Woord van Verwondering
Gebed
Psalm 8
Bijbellezing: Genesis 1 en Spreuken 30,18-19 en 24-31
Preek
Heel de schepping geeft U eer (Opw. 586)
Voorbeden
Collecte
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 26 mei, 2019 - 10:00