Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Wat kunnen we leren van de lofzang? In de serie middagdiensten over het gebed dat Jezus ons leerde staan we vanmiddag stil bij het slot van het Onze Vader. Klopt het dat gereformeerde christenen een wat moeizame verhouding hebben met uitbundigheid en lofprijs? Is dat een kwestie van cultuur, karakter of van overtuigingen? Durf jij je te laten boeien door de levende God van de bijbel en van Jezus Christus? We denken er vanmiddag over na. En we zingen veel lofliederen!

Liturgie:
Psalm 29:1,4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening van de dienst
Glorie aan God (Opw. 354)
Gebed
Lezingen: Openbaringen 4, HC zondag 52
Preek
Lied 464 (Liedboek voor de Kerken)
Geloofsbelijdenis
Lied 444:1 (Liedboek voor de Kerken)
Voorbeden, afgesloten met Gezang 71 Gereformeerd Kerkboek)
Collecte
Lied 150a (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 26 mei, 2019 - 16:30