Kerkdienst ochtend

Voorganger: Pim Poortinga (student Kampen)

Liturgie

Votum en Groet
Zingen: Psalm 118 (nieuwe psalmberijming) De HEER is goed, Hem moet je eren vers 1 en 6 
Wet
Zingen: LB 311 wij kiezen voor de vrijheid
Gebed
Lezen: 1 Petrus 2:1-10
Zingen: Opwekking 819 Niemand anders
Preek
Zingen: Opwekking 705 Toon mijn liefde
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 698 Nooit meer alleen
Zegen
 

Samenvatting

Veel in ons leven is normaal. Misschien is ook naar de kerk gaan normaal.
Jezus was in de kerk van tijd minder normaal en dat merken zijn volgelingen.
Hun omgeving vind ze maar gek doen, en de jonge christenen weten niet goed
wat ze daarmee moeten. Moeten ze zich aanpassen, of in de aanval. Petrus
heeft als ervaren discipel al veel meegemaakt en schrijft een brief en komt
met een alternatief.

Datum: 
zondag, 2 juni, 2019 - 10:00