Kerkdienst ochtend

Pinksteren, Belijdenisdienst, Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie

Lied: Vul dit huis met uw glorie

Opening van de dienst

Lied: Juicht/Hij is verheerlijkt

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 2,14-21

Lied: wij blijven geloven

Preek

Luisterlied

Getuigenissen 

Lied: Geest van hierboven (NLB 675), vers 1

Geloofsbelijdenis

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)

Viering H. Avondmaal

(Liederen H. Avondmaal)

Afsluiting viering: ‘Geest van hierboven (NLB 675), vers 2

Voorbeden

Collecten

Slotlied: Regeer in mij

Zegen

 

Infoblad NL

Vandaag is het feest! Twaalf mensen doen belijdenis van het christelijk geloof en vieren vanaf vandaag de maaltijd van Jezus met ons mee. Daaraan merken we dat we in de tijd van Gods Geest leven: Hij verbindt ons met elkaar en neemt ons mee in het verhaal van Jezus en de kerk. Het verhaal over de komst van Gods nieuwe wereld is een verhaal dat nog niet af is – het mooiste moet namelijk nog komen – maar waarin er alle reden is om God te danken en om feest te vieren! Vier je mee?

 

Infoblad E

Today we celebrate! Twelve people confess the Christian faith and celebrate Jesus' meal with us from today. We live in the time of God's Spirit: He connects us to one another and incorporates us into the story of Jesus and the church. It is a story that is not yet finished - the best is yet to come - but in which there is every reason to thank God and to celebrate!

 

Datum: 
zondag, 9 juni, 2019 - 10:00