Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Zondag voor de vervolgde kerk

 

Zingen: Opw. 136 “Abba, Vader, U alleen”

Votum en groet

Zingen: DNP Psalm 66:1,3 “Brand dankbaar los om God te prijzen”

Gebed

Lezen: Handelingen 2:43-47 en Lucas 21:8-19​​​​Door Arjan

Preek

Zingen: GK Psalm 67:2 “Dat alle volken U belijden”

Leefregel: Johannes 15:9-20

Zingen: GK-06 Gz 119:1,3,5 “De kerk van alle tijden”

Gebed​​​​​​​​​Door Arend

Collecte

Zingen: LvK Gz 95:1,2,3 “Nu bidden wij met ootmoed en ontzag”

Zegen

Datum: 
zondag, 16 juni, 2019 - 10:00