Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Psalm 122,1.3

Opening

Lied 723,1

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 13,13-47

Preek

Psalm 16,1.2

Geloofsbelijdenis

Voorbede

Collecte

Lied 791,1.3.6

Zegen

 

Hemels oordeel in een aardse stad

Wat is goed voor de stad Delft? Wie het goede voor zijn woonplaats wil bevorderen, doet er goed aan om te bidden voor het verspreiden van het goede nieuws van hemelse vrijspraak. Tweeduizend jaar geleden arriveerden Paulus en Barnabas in de stad Antiochië (in Pisidië, Turkije). Paulus kreeg de gelegenheid om een goed woord te spreken en dat deed hij. Dat raakte de aanwezigen en bracht de stad in beweging. Wat was het punt dat hij maakte? Waarom ontstond er onrust en waarom was dat goed voor de stad? Welkom vanmiddag in de Immanuelkerk, 16h30.

Heavenly verdict in an earthly city

What is good for the city of Delft? Whoever wants to promote the good for his place of residence, should pray to spread all over the good news of heavenly acquittal. Two thousand years ago Paul and Barnabas arrived in the city of Antioch (in Pisidia, Turkey). Paul was given the opportunity to speak a good word, and so he did. This touched those present and set the city in motion. What was the point he made? Why did unrest arise and why was that good for the city? Welcome thisafternoon to the Immanuel Church, 16h30.

 

Datum: 
zondag, 16 juni, 2019 - 16:30