Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Alpha

 

Liturgie

Lied 217,1.4.5

Opening van de dienst

Psalm 119,1.2

Wet van God

Psalm 63,2

Gebed

Bijbellezing: Filippenzen 3

Preek

Lied 435,2.4

Voorbeden

Collecte

Lied 175,1.2

Zegen

 

Thema

Winst en verlies in je leven? Bekijk het eens vanuit Christus!

“Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?” Deze woorden van Jezus (Matteüs 16,26) stimuleren je om het leven eens te bekijken als een winst- of verliesrekening. Paulus praat ook in die termen over zijn geloof (Filippenzen 3,8-9). Waar ben jij naar op zoek? Welke prijs wil jij betalen om de bestemming van je leven te vinden? In deze dienst besteden we aandacht aan de Alphacursus, het doel en de gevolgen ervan. Is het wat voor jou? Ken je mensen die je het volgen van de cursus kan aanraden?

*

Your life’s profit and loss? Christ’s point of view

“What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?” These words from Jesus (Matthew 16.26) encourage you to view life as a profit or loss account. Paul also talks about his faith in those terms (Philippians 3.8-9). What are you looking for? What price do you want to pay to find the destination of your life? In this service we pay attention to the Alpha course, the goal and its consequences. Is it something fit for you? Do you know people who you can recommend the course?

Datum: 
zondag, 30 juni, 2019 - 10:00