Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie 

Psalm 2:1 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2)

Opening van de dienst

Psalm 2:2 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2)

Gebed

HC vraag en antwoord 52

Preek

Liedboek (oud) 288:1,2,3

Geloofsbelijdenis

Liedboek (oud) 288:8

Voorbeden en Onze Vader

Collecte

Liedboek (oud) 300:1,2,6

Zegen

 

Infoblad NL

De jongste dag, het laatste oordeel. De kerk ziet ernaar uit en bidt dat die dag snel zal komen. Betekent dat ook dat jij niet kan wachten tot het zover is? We spreken geregeld uit dat we Jezus terug verwachten: ‘(…) vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.’  En Jezus zelf heeft meermaals gesproken over het oordeel. Maar Hij deed dat op een verassende manier. Zoals in het gesprek met Nicodemus: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’ We vragen ons af, als we dat zo lezen: wat bedoelen we dan nog met het laatste oordeel?

Infoblad E

The last judgment. The church looks forward to it and prays that this day shall come. Does that also mean that you long for judgement day? We regularly confess that we expect Jesus to return: "(...) He will come to judge the living and the dead." Jesus himself has spoken about judgment several times. But He did so in a surprising way. For example in his conversation with Nicodemus: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.’ After reading this, we wonder: what do we mean when we pray for final judgment?

Datum: 
zondag, 30 juni, 2019 - 16:30