Kerkdienst ochtend

Doopdienst en bevestiging ouderling Benne Holwerda
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Samengevoegd en bijeengehouden
Een kleine, pasgeboren jongen ontvangt de doop. Het is een voorbeeld van de Heer Jezus Christus die mensen bij elkaar brengt. Eén van onze broers zal in de komende jaren ons als ouderling dienen. We zullen hem de zegen van God meegeven in de dienst van vandaag. Het is een voorbeeld van de Heer Jezus Christus die ons bij elkaar houdt. Dat is wat Gods gezant Paulus ooit al eens schreef: ““Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is.” (Efeze 4,16, Herziene Statenvertaling). We laten ons vanmorgen bemoedigen door deze uitspraak van Paulus.

Liturgie:
Breng ons samen (Sela)
Opening van de dienst
U maakt ons één  (Opw. 194)
Bediening van de doop
Psalm 105,5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Efeze 4,1-16
Preek
Lied 791,1.3.4.6 (Liedboek 2013)
Bevestiging ouderling
Ik wil jou van harte dienen (Opw. 378)
Voorbeden
Collecte
Kom zing voor de Heer! (Opw. 708)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 7 juli, 2019 - 10:00