Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Kom naar de nieuwe tempel!
In de Joodse Bijbel (de Tenach) vormen de beide boeken Kronieken de afsluiting. En het laatste hoofdstuk eindigt met een positief bericht: Cyrus, de koning van Perzië, geeft ruimte om de tempel in Jeruzalem te herbouwen (36,22-23). Dat is goed nieuws voor de ballingen die zijn teruggekomen. Het geeft hun leven doel en zin: God danken dat Hij aanwezig is in hun midden en een leven opbouwen dat getuigt van eerbied voor Hem. Wij kennen Jezus Christus als de ‘tempel van God’ in ons midden door zijn Geest. Wij kunnen elkaar met dit Bijbelgedeelte bemoedigen en aansporen. In nieuwe en soms verwarrende omstandigheden laat God zijn volk niet los.

Liturgie:
O Lord my God (Hymn 190)
Opening van de dienst
Lied 919,1.4 (Liedboek 2013)
Wet van God
Lied 345,1.2 (Liedboek 2013)
Gebed
Bijbellezing; 2 Kronieken 36,2-23
Preek
Psalm 63,1.2 (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden
Collecte
Psalm 126,1.2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 augustus, 2019 - 10:00