Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Heilige verhalen in een nieuwe tijd
Waarom staan de beide boeken Kronieken eigenlijk in de Bijbel? De boeken Samuël en Koningen waren al geschreven. Was dat niet voldoende ? Waarom hebben ze Samuel-Koningen niet geschrapt toen 1 en 2 Kronieken klaar was? Als we erop letten welke plaats deze boeken hebben in de Joodse Tenach, dan gaan we iets meer begrijpen van het verschil. Het leert ons iets over Gods weg door de geschiedenis als wij zien dat zowel de boeken Samuël-Koningen als 1 en 2 Kronieken als heilige geschriften zijn bewaard. De leerdienst van vanmiddag gaat over de Bijbel als boek. Hoe moeten wij die lezen en op welke manier niet? Welkom, om 16h30 in de Immanuelkerk.

Liturgie:
Lied 314,1.2 (Liedboek 2013)
Opening
Lied 314,3 (Liedboek 2013)
Gebed
Bijbellezing; 1 Kronieken 1,1-26
Preek
Psalm 72,1.2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Collecte
Lied 221,1.3 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 augustus, 2019 - 16:30