Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
“Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” De man die dit aan Jezus vraagt heeft haast. Hij wil weten of hij met zijn leven op het goede spoor zit. Het antwoord van Jezus verrast. Het gaat Hem ten diepste niet om (een selectie van) regels waaraan mensen zich moeten houden. De vraag is wat ons ervan weerhoudt om van het koninkrijk van God werkelijk prioriteit te maken in het leven en of we Jezus willen volgen. Zijn leerlingen zien ontmoedigd in hoe radicaal dit is. Maar volgens Jezus is het niet onmogelijk.

Liturgie:
Lied 207 (Liewdboek 2013)
Opening van de dienst
Lied Psalm 92:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Marcus 10,17-31
Preek
Lied 426:1,5 (Liedboek voor de Kerken)
Viering Heilig Avondmaal
Lied 150a:1,4 (Liedboek 2013)
Voorbeden
Collecte
Geang 176b (Gereformeerd Kerkboek)
Lied 426 (Liedboek 2013)
Zegen

Datum: 
zondag, 25 augustus, 2019 - 10:00