Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Historisch betrouwbaar?
De schrijver van de beide boeken Kronieken veroorlooft zich veel vrijheid om de tekst van de boeken Samuël en Koningen te bewerken. Hij laat passages weg en verandert in uitspraken van profeten. Hij heeft daarmee een bepaalde bedoeling, maar het roept wel de vraag op: hoe weten wij nu wat er precies gebeurd of gezegd is? Ook in het Nieuwe Testament zien we hoe vrij de apostelen de teksten van oude profeten interpreteren. Is de Bijbel betrouwbaar? Kun je de Bijbel onfeilbaar noemen? Daarover gaat het in de middagdienst. Welkom om 16h30 in de Immanuelkerk!

Liturgie:
Psalm 65,1.3 (Gereformeerd Kerkboek)
Opening
Psalm 65,4 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: 1 Kronieken 17,1-14
Preek
Psalm 89,1.2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis: Gezang 175b (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Voorbeden
Collecte
Lied 723,1.2 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 25 augustus, 2019 - 16:30