Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Laat de kinderen tot Jezus komen!
Als je ergens boos om wordt, dan vindt je het blijkbaar belangrijk. Zo lezen we in Markus 10,13-16 dat Jezus echt verontwaardigd werd toen zijn leerlingen mensen met kinderen weigerden toe te laten. Hij wond zich er echt over op. Wat stond er dan op het spel? Is het iets waar wij aan kunnen bijdragen? Nu er vandaag weer kinderen gedoopt gaan worden, is het een passende vraag: waarom vindt Jezus het zo waardevol om kinderen te zegenen door hen de handen op te leggen?

Liturgie:
Hier is mijn hart Heer (Opwekking 802)
Opening van de dienst
Doop (Sela)
Bediening heilige doop
Gezang 45 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Bijbellezing: Markus 3,7-19 en 10,13-16
Preek
Gezang 168 (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbeden
Collecte
Ik zal er zijn (Sela)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 1 september, 2019 - 10:00