Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Engelen, demonen en de aanwezigheid van Gods Geest
Wie heeft er wel eens engelen gezien? Ik heb verschillende voorbeelden van mensen gehoord. Wie heeft er last van boze geesten? Ook daarover gaan verhalen rond. Vanmiddag staan we stil bij wat de Bijbel zegt over goede en slechte geesten en over de heilige Geest van God in ons midden. Er is ruimte om verhalen te delen voor wie dat wil. We nemen tijd voor gebed. Hartelijk welkom vanmiddag in de Immanuelkerk, 16h30.

Liturgie:
Psalm 47,1.2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening
Psalm 55,1.2.7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Lukas 1,26-35
Preek
Lied 435,1.4.5 (Liedboek voor de Kerken)
Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Collecte
Psalm 34,7.8 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 1 september, 2019 - 16:30