Kerkdienst ochtend

Afscheidsdienst dominee Simon van der Lugt
Voorganger: dominee Simon vander Lugt

Thema:
Gedenk ons, Heer.
In deze afscheidsdienst nemen we tijd voor gebed. We gaan God vragen om ons te gedenken, om Jezus’ wil. De schrijver van Kronieken knipt het gebed van Salomo uit het boek Koningen en plakt het in zijn nieuwe verhaal. Het is voor de teruggekeerde ballingen goed te weten hoe de eerste versie van de tempel geopend werd. Het gebed waaiert lang uit en eindigt met een ontroerende vraag (die niet in het boek Koningen stond): gedenk de trouw van uw gezalfde, uw dienaar (2 Kronieken 6,42). Jezus van Nazaret draagt die titels met de meeste eer en het grootste recht. In zijn naam zijn we kerk en in zijn naam hebben we onze dienende bijdrage geleverd. Wat ik tegen jullie wilde zeggen, dat is allemaal al gezegd. Nu is het de tijd om ons samen tot God te richten, te loven, te bidden, te danken.

Liturgie:
Lied 150a (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Ik wil juichen voor U (Opwekking 589)
Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623)
Woord van bemoediging
Gebed
Bijbellezing: 2 Kronieken 6,12-7,3
In de schuilplaats van de Allerhoogste (Opwekking 502)
Preek
Aan uw voeten, Heer (Opwekking 462)
Still, my soul, be still
Voorbede
Collecte
Thou hand, o God, has guided
Zegen

 

Datum: 
zondag, 8 september, 2019 - 10:00