Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Waar lig jij wakker van?
Er zijn best veel mensen die worstelen met hun slaap. David was er één van. Psalm 4 geeft een aardige blik op wat er kan gebeuren waardoor een mens niet kan slapen en op wat er in iemand kan omgaan terwijl hij of zij de slaap niet kan vatten. Toch eindigt David zo: ‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.’ Bestaat er een geheim voor een goede nachtrust?

Liturgie:
Psalm 4:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opening van de dienst
Psalm 67:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing: Psalm 4
Preek
Psalm 4:2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Geloofsbelijdenis
Lied 412:3 (Liedboek 2013)
Voorbeden en Onze Vader
Lied 247:1,2,3 (Liedboek 2013)
Zegen

Datum: 
zondag, 8 september, 2019 - 16:30