Kerkdienst middag

Leedienst
Voorganger: Jan-Dirk van Loon

Thema:
Het boek van de onthullingen (apokalyps) begint met een onthulling over Jezus. De kerk krijgt Hem te zien zoals Hij werkelijk is in al zijn goddelijke majesteit, macht, heiligheid en heerlijkheid. Een beeld om nooit meer kwijt te raken.

Liturgie:
Psalm 93: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en groet
Psalm 93: 2,3 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: Opbaring 1
Psalm 89: 3,4,6 (Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Gezang 107: 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Psalm 97: 1,2,5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Lied 476: 4,5 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen

Datum: 
zondag, 29 september, 2019 - 16:30