Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Rudolf de Vetten

Thema:
Vanmiddag gaan we verder met het bijbelboek Openbaringen. Jezus spreekt zeven christelijke gemeenten aan. Vol liefde, maar ook met een scherpe blik. Wat betekent het voor jou als Jezus zo naar je leven kijkt? Wat betekent het wanneer Jezus zwakke punten in onze gemeente blootlegt? Tegelijk laat Jezus ook zien dat er een geestelijk strijd gaande is waar Hij ons in steunt. In Openbaringen laat Jezus zien wat er gaande is en biedt ons een nieuw perspectief.

Liturgie:
Gezang 165 (Gereformeerd Kerkboek)
Opening van de dienst
Psalm 78: 1 en 2 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: Openbaring 2 en 3
Lied 114: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)
Preek
Lied 296: 1 – 3 (Liedboek voor de Kerken)
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Lied 114: 3 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen

Datum: 
zondag, 6 oktober, 2019 - 16:30