Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Jan-Dirk van Loon

Thema:
In Openbaring 4 krijgt Christus' kerk een blik op de hemelse continu-eredienst rond Gods troon. Ter bemoediging: al ons liturgisch tekortschieten wordt hemels ondervangen. En als uitnodiging: Christus nodigt ons uit mee te doen.

Liturgie:
Lied 457:1-4 (Liedboek voor de Kerken)
Votum en groet
Psalm 111:5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: Openbaring 4
Psalm 89 :3(Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Gezang 171:1-3 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis
Psalm 29:1,5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Collecte
Gezang 139:1,2,3 (Gereformeerd Kerkboek)
Zegen

Datum: 
zondag, 27 oktober, 2019 - 16:30