Kerkdienst middag

Pijnacker kerkt in Delft
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Thema:
Weet Wat Je Gelooft
Na de inleiding in de dienst van september, zijn we nu in oktober en november bezig met blok 1.
Dat eerste blok gaat over 'Onze God' en heeft twee delen die bij elkaar aansluiten. Het ene deel stelt de vraag "Is Hij er wel?" waarbij het met name gaat over rationele bezwaren om in God te geloven. Het andere deel stelt de vraag "Wie is Hij dan?" en gaat meer in op God als een persoonlijke God en Vader.
Hans-Jan Roosenbrand behandelde in oktober "Is Hij er wel?" Komende zondagmiddag gaat het over "Wie is Hij dan?" 

Liturgie:
U bent mijn schuilplaats, Heer (Opw. 176)
Votum en groet
Psalm 103:5 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: Psalm 139:1-6, 13-18
Introductie thema
Luisterlied: Glorie heeft een naam (Sela)
Lezen: NGB artikel 1 en HC Zondag 9
Preek
Abba Vader, U alleen (Opw. 136)
Gebed
Geloof belijden: Apostolicum
Psalm 8a:1,2 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Zegen
Zingen als amen: Psalm 8a:3,4 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
 

Datum: 
zondag, 10 november, 2019 - 16:30