Kerkdienst ochtend

Eeuwigheidszondag
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag is het eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We lezen in de dienst het klaaglied van David na de dood van Saul en Jonatan. De serie over het leven van Saul en David sluiten we daarmee af. We gedenken ook de doden. Dat geldt in het bijzonder de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. We noemen in de dienst hun namen. Vervolgens is er voor iedereen gelegenheid om een kaarsje aan te steken en zo anderen te gedenken. Samen kijken we terug én vooruit naar de vervulling van Gods beloften: 'Kom, Heer Jezus, kom!'

Liturgie:
Verwachten (Opw. 780)
Opening van de dienst
Geef vrede Heer
Gebed
Bijbellezing: 2 Samuel 1,17-27
Luisterlied: Psalm 13
Overdenking
Psalm 130 (Psalmen voor nu)
Gedenken
Voorbeden
Psalm 121:3,4 (De Nieuwe Psalmberijming
Collecte
Er is een dag (Opw. 585)

Datum: 
zondag, 24 november, 2019 - 10:00