Leerdiensten: Weet wat je gelooft

Samen met de kerk van Pijnacker vinden er dit seizoen leerdiensten plaats: de serie Weet wat je gelooft.
Informatie hierover en materiaal voor bespreking op kringen en dergelijke is te vinden op de website van de kerk van Pijnacker:

GKv Pijnacker