Kerkdienst ochtend

4e Advent, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Er zit muziek in advent! Vierde week: de lofzang van Zacharias.
Wat er gebeurde rond de geboorte van Johannes de Doper en Jezus maakte de tongen los. In het geval van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, gebeurde dat nogal letterlijk. Omdat hij - anders dan Maria - de boodschap van de engel níet geloofde werd hij met stomheid geslagen. Maar na de geboorte van Johannes komt daar verandering in. Hij kan weer praten en zijn eerste woorden vormen een loflied. Daarin verwoordt hij een belangrijke ervaring. In de stilte groeide bij hem het besef dat God mensen werkelijk in beweging kan brengen en veranderen. 

Liturgie:
Houd vol (Kees Kraayenoord)
Opening van de dienst
Wacht op de Heer (Sela)
Gebed
Bijbellezing: Genesis 17,1-8 / Lucas 1,57-79
Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Preek
Gezang 48 (Gereformeerd Kerkboek)
Viering Heilig Avondmaal
Dank- en voorbeden
Collecte
Lied 125 (Liedboek voor de Kerken)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 22 december, 2019 - 10:00