Kerkdienst middag

In combinatie met de kerk in Pijnacker
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de serie Weet Wat Je Gelooft denken we vanmiddag na over de betekenis van Jezus’ lijden. We doen dat aan de hand van verschillende bijbelgedeelten en de Heidelbergse Catechismus. Volgens de christelijke geloofsbelijdenis heeft Jezus gedurende héél zijn leven op aarde geleden. Wat betekent dat voor mensen die Jezus willen volgen?

Liturgie:
Lied 838: 1 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Lied 875 (Liedboek 2013)
Gebed
Bijbellezing: Joh. 3,14-21
Lied 838:4 (Liedboek 2013)
Preek
Lied 575: 1,2,3,6 (Liedboek 2013)
Geloofsbelijdenis
Lied 838: 3 (Liedboek 2013)
Voorbeden
Welk een vriend is onze Jezus (Joh. De Heer 150:1,2)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 19 januari, 2020 - 16:30