Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Bunggul (Soemba)

Voorganger is ds. Bunggul uit Soemba, Indonesië. Hij is als afgevaardigde van zijn kerken in Nederland te gast geweest op de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde kerken. Hij reist, net als veel andere voorgangers uit buitenlandse zusterkerken in deze tijd door het land om kennis te maken en om te preken. 

Liturgie:
Lied 217:1,2 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Psalm 95:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Leefregels
Psalm 56:4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed (ds. Bunggul sluit zijn gebed af met het Onze Vader in het Indonesisch)
Bijbellezing: Ef. 3,1 - 4,16
Psalm 143:1,8,9,10 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Preek over Ef. 4,2
Lied 835 (Liedboek 2013)
Gebed
Collecte
Psalm 117 (eerst Indonesisch (zie hieronder), dan NL)
Zegen

Mazmur 117 (Psalm 117):
Pu-tji TU-HAN, bang-sa bang-sa!
Se-ga-la kaum, pu-tji Di-a!
Se-bab ka-sih-se-ti-a-Nja
He-bat be-tul a-tas ki-ta,
Se-ti-a-Nja - Ha-le-lu-ja! -
Te-tap se-la-ma-la-ma-nja!

 

Datum: 
zondag, 26 januari, 2020 - 10:00