Mission statement Immanuelkerk [Visie 40-daagse]

Driekwart van de mensen in Nederland noemt zich onkerkelijk. En uit onderzoek weten we: de meeste mensen die afscheid nemen van de kerk, zullen ook hun geloof verliezen.

Nou en? So What? Laat ze lekker. Geloof is toch een privé zaak? Laat het ze lekker zelf uitzoeken. Maar nee. Het boeit ons wel. In de Delftse Immanuelkerk boeit het ons zelfs zò dat we ons hele kerk-zijn gaan richten op mensen tussen de 0 en de 40 jaar oud. Omdat dit de groep is die we dreigen te verliezen. De groep die zomaar bij ons wegglijdt. Als we onszelf als kerk niet nu opnieuw uitvinden. Wij willen Jezus volgen. En wij geloven dat dat impact heeft. Zo blijven we relevant in de wereld waarin we leven.

Die wereld kenmerkt zich door een hoog tempo. Niet eerder volgden veranderingen elkaar zo snel op. Mensen zijn knetterdruk en meer op zichzelf aangewezen. Vroegere vanzelfsprekendheden verdwijnen op meerdere fronten: in relaties, in werk, in de manier waarop er voor je gezorgd wordt. Logisch dat iedereen z’n stinkende best doet om sterk staande te blijven.

In die wereld is Gods liefde voor ieder mens relevanter dan ooit. Vanuit die liefde staan we stil bij levensvragen en stijgen we uit boven de waan van de dag. Vanuit die liefde zijn we oprecht betrokken bij elkaar en weten we ons gezien en van waarde. Vanuit die liefde kunnen we telkens opnieuw beginnen, ook al ging er iets ontzettend fout.

Die liefde van God handen en voeten geven door Jezus Christus te volgen, dat is de legitimatie van ons kerk-zijn. En als we dat gewoon doen, hebben we juist in deze tijd veel te bieden.

Om een kerk met impact te zijn, kiezen we koers. We kiezen voor focus op de generatie die veel te bieden heeft, maar waarmee we de aansluiting dreigen te verliezen: de mensen van 0 tot 40 jaar. Met een eigen benadering en rol van de jeugd in de kerk. Ook kiezen we ervoor een gemeente van kringen te zijn. Omdat we zo voor verbinding tussen mensen in het dagelijks leven zorgen.

De uitgangspunten van waaruit we Gods liefde willen laten zien, staan vast. De manier waarop is nog open. Wij willen samen zoeken naar echtheid, nieuwe vormen en meer betrokkenheid. Dromen, delen èn durven. Zodat we juist in het Delft van vandaag een kerk blijven waar Gods liefde echt spreekt.

Immanuelkerk Delft. Ik teken ervoor. En jij?