40 dagen visietraject, catechisaties en jeugdwerk

Beste gemeenteleden met kinderen tussen de 12 en 20 jaar.

Binnen de visie 40-daagse heeft de jeugd een belangrijke plek. We beseffen dat zij de gelovigen zijn van de toekomst, maar dat het daarvoor wel cruciaal is dat zij een plek in de kerk moeten (gaan of blijven) vinden.

Om hier aandacht voor te hebben heeft Nico Buchner al in de eerste fase van bezinning een avond georganiseerd over de jeugd, waar we ook met jeugd hebben gesproken. Na de aankondiging van de visie 40-daagse hebben we ook met veel catecheten en jv- en rootzleiders bij elkaar gezeten hoe we de jeugd mee kunnen laten doen in deze periode. Daarover informeren wij jullie kort.

We hebben er met elkaar voor gekozen om op de reguliere catechisatie en verenigingsavonden te gaan spreken over de thema’s waar ook gemeentebreed over gesproken gaat worden. 

Zodoende plannen we niet nog meer avonden in, want we beseffen dat de catechisatie en jv avonden al intensief zijn. Dat betekent dus dat ook uw kind(eren) over deze onderwerpen aan het nadenken is.

Uiteindelijke willen we de input die op deze avonden uit de gesprekken ontstaan ook weer meenemen binnen de totale visie over hoe wij gemeente willen zijn.

We denken er nu over om dit te gaan doen door de jeugd in gesprek te laten met volwassenen in de kerk (20+) op de catechisatieavond van 28 januari.

Als het u mooi lijkt om hieraan mee te doen dan kan u zich bij mij melden!

Ps. eventuele praktische zaken zullen per catechisatie- / jv- / rootzgroep vanuit de catecheten of de leiding gecommuniceerd worden.

Hartelijk groet, Bert van Meeuwen