Kerkdienst middag

Insamenwerking met GKv Pijnacker
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)
Locatie: Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker

Klik hier om de dienst te beluisteren.

Thema:
Zondagmiddag is het vervolg op de maandelijkse middag-leerdienst Weet Wat Je Gelooft (WWJG). Na het wonder van Gods menswording gaat de Apostolische Geloofsbelijdenis direct door naar het lijden en sterven van de Here Jezus. Iets waar we van harte in geloven en waar het in de vorige leerdienst in Delft/Pijnacker met Hans-Jan Roosenbrand over is gegaan. Maar als we geloven in Jezus als Heer, dan vinden we dat we in deze serie leerdiensten ook iets mogen zeggen over zijn leven. Niet voor niets staan de evangeliën pagina’s lang vol van Jezus’ wonderen en zijn onderwijs. Welke plek mogen die woorden en daden van Jezus hebben in ons geloof? Het gaat zondagmiddag over "Jezus – Geleefd: Zijn onderwijs, Zijn wonderen, Zijn Koninkrijk".

Liturgie:
Votum en groet
Psalm 33:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Geloof belijden: Apostolicum
Lied 575:1 (Liedboek 2013)
Preek - inleiding
Lezen: Marcus 1:14-15; Lucas 4:14-21; Matteüs 5:17; Johannes 10:7-11
Lied 653: 1,6,7 (Liedboek 2013)
Preek - vervolg
Meester tot wie zouden wij gaan? (E&R 278: 1,2,3,5)
Gebed
Collecte
Psalm 33:2,6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 16 februari, 2020 - 16:30