Seniorenbijeenkomsten

In het nieuwe jaar zullen de predikanten van 'DPZ' -  ds. Matthijs Biewenga, ds. Hans-Jan Roosenbrand en ds. Matthijs van der Welle - weer seniorenbijeenkomsten organiseren. De twee data daarvoor zijn: 28 januari, in de middag van 14.30 – 16.30 uur en 3 februari ‘s ochtends van 10.00-12.00 uur in Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker. 

Graag horen we van u welke dag we u mogen verwelkomen.  Opgave aan Riet de Jager: riet.dejager@joa.nl of tel. 06-30215955.

Thema: een kerk voor jongeren?

In de kerk van Delft loopt op dit moment een visie traject waarin we kerkleden oproepen om met elkaar te praten over hun visie op kerk-zijn. Maar niet alleen in Delft, ook in Pijnacker en Zoetermeer ontwikkelt het kerk-zijn zich onder invloed van verschillende omstandigheden. In Zoetermeer bijvoorbeeld gaan twee gemeenten samen een boeiend traject in waarin ze elkaar beter leren kennen. En in Pijnacker werd tijdens het gemeenteproject ‘Ga met God’ duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren aansluiting vinden bij de kringen.

In alle kerken is het een urgente vraag hoe we de gemeenschap zo kunnen inrichten dat jongeren Christus leren kennen, groeien in het geloof en hun plek in de kerk daadwerkelijk kunnen en willen innemen. Het is (en was?) namelijk bepaald niet vanzelfsprekend dat dit gebeurt. In zo’n gemeenschap zijn alle generaties hard nodig. Maar hoe? Wat kunnen ouderen voor jongeren betekenen? Hoe bent u zelf opgegroeid en heeft u uw plek gevonden in het kerkelijk leven? We willen er tijdens de seniorenbijeenkomsten op 28 januari en 3 februari samen over doorpraten. 

U bent van harte uitgenodigd!