Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Niet alleen in zijn wonderen, maar ook in zijn toespraken was Jezus ongeëvenaard. De mensen die naar hem luisterden waren diep onder de indruk (Matt. 7,29). De bergrede is Jezus’ meest bekende toespraak. De rede heeft een diepgaande invloed gehad op onze taal (verschillende gezegden zijn aan de bergrede ontleend) en op onze moraal. Jezus’ onderwijs is vaak raar, radicaal en raak. Wat is er te zeggen over het soort onderwijs dat Jezus gaf - is het een losse verzameling wijze lessen of hangen zijn uitspraken met elkaar samen? Wat zijn de mogelijke reacties op Jezus’ onderwijs? En hoe kunnen we ermee aan de slag, is er een soort kern?

Liturgie:
Lied 217:1,2 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Psalm 108:1,3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Lied 875 (Liedboek 2013)
Bijbellezing: Matt. 5,17-20
Preek
Gezang 38 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Gebeden
Collecte
Psalm 98 (De Nieuwe Psalmberijming)
Zegen

Datum: 
zondag, 23 februari, 2020 - 10:00