Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Jan-Dirk van Loon

Thema:
In Openbaring 5 lezen we hoe God een boekrol in handen van de leeuw uit Juda legt die als geslacht lam voor de troon staat. Direct daarop barst de hemel los in aanbidding. Christus laat zijn kerk op aarde hiermee weten: wees blij, want het uitrollen van de toekomst ligt in mijn handen!

Liturgie:
In de Hemel is de Heer
Votum en groet
Opwekking 764 (Zegekroon)
Gebed
Lezen: Openbaring 5
Gezang 107:1-4 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Preek
Ps. 150 (Psalm project)
Geloofsbelijdenis
Adem om van U te zingen (Opw. 734)
Gebed
Collecte
Er is een dag (Opw. 585)
Zegen

Datum: 
zondag, 23 februari, 2020 - 16:30